Jaga i Risebo …

Välkomna till en avstressande och framgångsrik jakt med natursköna upplevelser under fina boendemöjligheter och närhet till god service.

Under hösten bedriver vi korttidsjakt på ett mycket viltrikt område på 5000 ha. Har du tur kan du sköna sommarkvällar i skymningen se både älg, dovvilt, rådjur, kronvilt och vildsvin.

Vår jakt passar både enskilda jägare och företag. Kontakta oss gärna för mer information.

Älgjakt

arrangerar vi som representationsjakt eller lagjakt.

Kronvilt

Jakten bedrivs i kombination med annan pürschjakt eller hundjakt.

Rådjursjakt

bedrivs som pürschjakt eller hundjakt. Under vissa perioder i kombination med dovviltsjakt. Jakten får endast bedrivas med drivande hundar.

Dovvilt

bedrivs som pürschjakt eller hundjakt. Under vissa perioder i kombination med rådjursjakt. Jakten får endast bedrivas med drivande hundar.

Vildsvin

Vi har en god vildsvinsstam och kan erbjuda vakjakt efter vildsvin i inbyggda kojor. Det går bra att boka vakjakt i samband med t.ex. smygjakt eller hundjakt.

Småvilt – hare och räv

Som lagjakt med rådjursrena hundar.

Tillgången på tjäder, orre och järpe

varierar mellan olika år, men är inom detta område god för sydsvenska förhållanden. Hundjakt, uppflogsjakt i september, toppskytte i januari.

 

Skogens barnkammare

Get med diande kid – Foto: A Risner, juni 2012

Ensam älgkalv

Foto: L8, mobil

Hjort med basthud på hornen

Foto: A Risner, juni 2012

Priser & Information
Mer information om priser hittar du HÄR!